Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łobozewie
Rok duszpasterski

Imieniny
Statystyka odwiedzin
Odwiedzających: _

Jakie kroki należy podjąć przed chrztem swojego dziecka:

1. Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę i ojca chrzestnego (mają to być osoby wierzące i praktykujące) oraz znać ich dane: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, data i miejsce ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania.

2. Przynajmniej jedno z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania wraz ze świadectwem urodzenia dziecka.

3. W kancelarii zostają spisane najważniejsze dane dziecka i rodziców oraz ustala się szczegóły chrztu. Informacje te po chrzcie zostaną wpisane do Księgi Chrztów.

4. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej Parafii są zobowiązani przedstawić zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenia takie wydaje kancelaria parafii, do której należą.

5. Rodzice i chrzestni powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty, by móc w pełni uczestniczyć w Mszy św., podczas której zostanie udzielony sakrament chrztu ich dziecku.

Warunki, jakie musi spełniać rodzic chrzestny:
– ukończony 16 rok życia
– przyjęty sakrament bierzmowania
– zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (osoby mieszkające poza naszą Parafią)
– być osobą, która nie żyje w związku niesakramentalnym