Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łobozewie
Rok duszpasterski

Imieniny
Statystyka odwiedzin
Odwiedzających: _

Pogrzeb chrześcijański:

1. Pogrzeb przygotowuje najbliższa rodzina. Powinien on mieć miejsce w parafii zamieszkania. Jeżeli ma się on odbyć poza parafią zamieszkania, potrzebna jest na to zgoda proboszcza miejsca.

2. Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w kancelarii parafialnej przedłożyć akt zgonu. Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu, należy również postarać się o zaświadczenie zaopatrzenia przed śmiercią sakramentami (namaszczenie chorych, Wiatyk).

3. Liturgię pogrzebu, ustala się indywidualnie z ks. proboszczem.

4. Rodzina we własnym zakresie ustala sprawy organizacyjne z organistą i kościelnym.

5. Miejsce pochówku na cmentarzu rodzina zmarłego ustala z administratorem cmentarza.